Pengakuan Iman Rasuli

PENGAKUAN IMAN RASULI
.
 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa, Khalik langit dan bumi.
 2. Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya yang tunggal, Tuhan kita,
 3. yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anakdara Maria,
 4. yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
  turun ke dalam kerajaan maut.
 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
 6. naik ke sorga,
  duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang mahakuasa,
 7. dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
 8. Aku percaya kepada Roh Kudus;
 9. gereja yang kudus dan am;
  persekutuan orang kudus;
 10. pengampunan dosa;
 11. kebangkitan daging;
 12. dan hidup yang kekal.

1 comment:

Denis Desmanto said...

Shalom saudara seiman dalam Kristus dimana pun berada. Mari kita sama-sama belajar tentang Shema Yisrael yang pernah diucapkan oleh Yeshua ( nama Ibrani Yesus tertulis ישוע ) seperti yang dapat kita temukan dalam Markus 12 : 29 dan Ulangan/ דברים/ Devarim 6 : 4 sebagai berikut :

Huruf Ibrani, " שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד "

Pengucapannya dengan mengikuti aturan tata bahasa Ibrani, " Shema Yisrael YHWH ( Adonai ) Eloheinu YHWH ( Adonai ) ekhad "

Orang Yahudi pada jaman Yeshua hingga sekarang terus memegang teguh prinsip keesaan Tuhan YHWH ( Adonai ) yang tersirat dalam kalimat Shema. Pada akhir pengucapan diikuti juga dengan kalimat berkat sebagai berikut :

" ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד " ( Barukh Shem, kevod malkuto le'olam va'ed, artinya diberkatilah nama yang mulia kerajaanNya untuk selamanya dan kekal )
🕎✡️🐟🤚🏻👁️📜🕯️🕍🤴🏻👑🗝️🛡️🗡️🏹⚖️⚓🗺️✝️🌫️☀️🌒⚡🌈🌌🔥💧🌊🌬️❄️🌱🌾🍇🍎🍏🌹🥛🍯🥖🍷🐏🐑🐐🐂🐎🦌🐪🐫🦁🦅🕊️🐍₪🇮🇱