YESUS JURUSELAMAT KITA

Verse 1 :
Iblis itu musuh kita
Dia lari s'perti singa
Dia kata itu ini, dia cari  sana sini
Iblis itu musuh kita

Verse 2 :
Yesus Jurus'lamat kita
Dia mati di Golgota
Dengan darah-Nya yang mulia Dia tebus dosa kita
Yesus Jurus'lamat kita

No comments: