SELAMAT DATANG DI SEKOLAH MINGGU

Verse :
S’lamat datang di s’kolah minggu
Pada teman-teman yang baru
Kami sangat bergirang hati
Kau di tengah kami

Chorus :
Dan bersama pujilah Tuhan
Pun sedia men’rima firman
Tentulah engkau minggu depan
Suka datang pula

No comments: