YESUS TUHAN ALLAH YANG PERKASA

Yesus Tuhan Allah yang perkaa
Sgala kuasa di tanganNya
Dia Tuhan sgala Tuhan
Dia Raja sgala raja, kuasaNya tetap sama

Yesus Tuhan Allah yang berkuasa
Dulu skarang dan slamanya
Dia Tuhan sgala tuhan
Dia Raja sgala raja, kuasaNya tetap sama

Kupuji Kau Tuhan dengan kekuatanku
KuasaMu nyata dalam hidup ini
Kusembah Kau Tuhan baik siang dan malam
Ajaiblah Kau Yesus

No comments: