BERUNTUNGKAH AKU?

Verse 1
Beruntungkah aku dalam kasih akan darah Tuhan?
Menderitakah dan mati oleh tuntutan hidupku
Betapakah anug’rahNya, Tuhan t’lah mati untukku
Betapakah anug’rahNya, Tuhan t’lah mati untukku

Verse 2
Ditinggalkan tahta Bapa, penuh dengan anug’rahNya
Hampakan s’luruh hidupNya, angkat kegagalan dunia
Oh Tuhanku, ya rahmat Hu, mengangkat akan diriku
Oh Tuhanku, ya rahmat Hu, mengangkat akan diriku

Verse 3
Hilang segala hukuman s’bab Kristus itu milikku
Yang jadi pohon hidupku, berpakaikan kebenaran
Ku t’rimalah mahkotaku, terjamin sudah hidupku
Ku t’rimalah mahkotaku, terjamin sudah hidupku

No comments: