PULIHKAN BANGSAKU

Buluh yang patah tak akan pernah Kau putuskan
Kau berikan pengharapan
Sumbu yang pudar tak akan pernah Kau padamkan
Kau harapan bagi bangsa-bangsa

Chorus:
Kami berseru
Tuhan pulihkan bangsaku
Dengarkanlah doa ratap kami
Pulihkan kami buat wajahMu bersinar
Hingga waktu pemulihan segalanya
Tuhan semesta alam
Kau datanglah

Tulang yang kering Kau hembuskan nafas kehidupan
Kau harapan bagi bangsa-bangsa

Chorus
Pakai ku untuk pulihkan
Mengubahkan bangsaku
Tuhan pakai aku

Chorus 2:
Kami berseru
Tuhan pulihkan bangsaku
Dengarkanlah doa ratap kami
Pulihkan kami buat wajahMu bersinar
Hingga waktu pemulihan segalanya
Tuhan semesta alam
Semua bangsa menantikan
Kau datanglah

Ending:
Pulihkan segalanya
Tuhan Kau datanglah

No comments: