PKJ 24 - Marilah, Pujilah Allah

1.  Marilah, pujilah Allah, Bapa Maha kuasa,
Khalik semesta, Maha kuasa, Khalik semesta.

2.  Marilah, pujilah Kristus Yesus, Maha kasih,
Raja dunia, Maha kasih, Raja dunia.

3.  Marilah, pujilah Roh Penghibur, Maha suci,
Sumber kurnia, Maha suci, Sumber kurnia.

No comments: