PKJ 286 - Keluarga yang Damai

1.  Keluarga yang damai
dan saling mengerti,
sehati dalam suka
dan di dalam duka.
Reff:
Anug’rah Allah Bapa
tercurah baginya,
membimbing kehidupan
di jalan Tuhan.

2.  Keluarga bahagia
saling mengasihi,
setia pada janji
yang t’lah diikrarkan.
Reff:
Anug’rah Allah Bapa
tercurah baginya,
membimbing kehidupan
di jalan Tuhan.

3.  Keluarga beriman
beralaskan firman,
hidupnya bahagia,
damai sejahtera.
Reff:
Anug’rah Allah Bapa
tercurah baginya,
membimbing kehidupan
di jalan Tuhan.

No comments: