PKJ 196 - Bapa, Kau Kupuji

1.  Bapa, Kau kupuji,
t’rimalah hidupku,
Kau kukasihi.(2x)

2.  Yesus, Kau kupuji,
t’rimalah hidupku,
Kau kukasihi.(2x)

3.  Roh Kudus, Kau kupuji,
t’rimalah hidupku,
Kau kukasihi.(2x)

No comments: