NKB 67 - Pada Hari Natal


1.  Pada hari Natal, mari, nyanyilah!
Allah Mahatinggi muliakanlah!(2x)
Lahir Mesias, Pembaru dunia!
Pada Hari Natal, mari, nyanyilah!

2.  Kata sang malaikat, “Jangan terkejut!
Cari dalam kandang, bayi yang lembut.(2x)
Dia Tuhanmu yang patut ‘Kau sembah.”
Pada Hari Natal, mari, nyanyilah!

3.  Orang Majus ikut bintang cemerlang,
datang dari jauh ke kota Betlehem.(2x)
Mur, kemenyan dan emas hadiahnya.
Pada Hari Natal, mari, nyanyilah!

4.  Lihat Jurus’lamat, Yesus Penebus!
Ia mengungkapkan rah’sia kudus,(2x)
rela berkurban demi manusia.
Pada Hari Natal, mari, nyanyilah!

No comments: