NKB 54 - Muliakanlah, Hai Jiwaku

Muliakanlah hai jiwaku,
muliakanlah Tuhan Allah, Jurus’lamatku.
Muliakanlah, muliakanlah,
muliakanlah Tuhan, hai jiwaku!

No comments: