NKB 33 - Agung Kasihmu, Allah Bapa


1.  Agung kasihMu, Allah Bapa,
sandang pangan cukup ‘Kau beri.
Aku mau memujiMu s’lama-lamanya.
‘Kau bak angin yang segar; berhembuslah!

2.  Jangan cemas, hai umat Allah!
Tuhan tetap mencukupimu.
KasihNya amat besar dinyatakanNya.
Bunga dihiasiNya; betapa ‘kau?

3.  Salomo tiada mengimbangi
keindahan bakung di lembah
yang tidak menghasilkan jubah sehelai.
Janganlah engkau gentar. Allah setia!

No comments: