KJ 475 - Kar'na Engkaulah

Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

No comments: