KAU UBAH RATAPKU

C
Kau ub Am
ah ra Dm
tapku j G
adi C
tarian A D-G

C
Kau bu Am
kakan k Dm
ain kabung Gm
ku C


Kau b F
rikan Em
suka Am
cita
F
Jiwaku Em
bermaz Am
mur
F
Dengan segenap kekua Em
tan Am
ku

Me Dm
muji- G
Mu Tu C
hanKu G
tak akan ber C
diam A
memuji- G
Mu sla C
lu A-D


Ku G
bersyukur pada- C
Mu se D
lama-lam G
anya, A C
min

No comments: