KAU TELAH MEMILIHKU

D
Kau te Bm
lah me Em
milih A
ku
D
Sebe Bm
lum du G
nia diben A
tuk

Beta F#m
pa aku ber G
syukur pada-Mu

Ya Tu Em
han Allah A
ku


D
Kau te Bm
lah me Em
manggil A
ku
D
Seba Bm
gai a G
lat krajaan- A
Mu

Beta F#m
pa aku ber G
syukur pada-Mu

A Em
tas perbuatan-MuJadi D
kan aku bait suci- F#m
Mu

Yang ku G
dus dan Bm
yang tiada berce A
la

Jadi D
kan a A
ku mesbah doa- Bm
Mu

Bagi G
keselama A
tan bangsa D
ku

No comments: