HANYA DEKAT KASIH-MU BAPA

D
Hanya Bm
dekat kasih-Mu G
Bapa
A
jiwaku pun D
tentram

Engkau Bm
menerima Em
ku de G
ngan A
sepenuhnya
D
Walau du Bm
nia melihat G
rupa
A
Namun kau D
memandangku
Bm
sampai Em
kedalam G
A
hatiku


D
Tuhan i G
nilah Em
yang kutahu

Kau mengenal A
hatiku D

B
Jauh melebi Em
hi semua yang terde G
kat sekali D
pun
D
Tuhan inilah yang G
ku Em
mau
A
Kau Em
menjaga A
hati D
ku
Bm
Supaya kehidupan G
memancar A
senantia D
sa

No comments: