Selamat Natal 2014
Kiranya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati kita

DIA LAHIR UNTUK KAMI

Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami,
Dia bangkit bagi kami semua,
Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami,
Dia Raja di atas s'gala Raja.

Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi,
Dia jadi sama dengan manusia,
Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami,
Sang Penebus Jurus'lamat dunia.

No comments: