Sebentar lagi umat Kristiani akan menyambut hari Jumat Agung dan hari Paskah.
Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus umat percaya memperoleh jaminan keselamatan dan pembebasan dari dosa.

SALAM DAMAI

Salam damai, salam saudaraku
Salam damai dalam Yesus Tuhan
Salam damai, salam saudaraku
Salam damai dalam Yesus Tuhan

Salam, salam, salam damai
Salam, salam
Salam damai dalam Yesus Tuhan

No comments: