Selamat memperingati hari Jumat Agung dan Paskah

'Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?' (Yohanes 11:25-26)

SALAM DAMAI

Salam damai, salam saudaraku
Salam damai dalam Yesus Tuhan
Salam damai, salam saudaraku
Salam damai dalam Yesus Tuhan

Salam, salam, salam damai
Salam, salam
Salam damai dalam Yesus Tuhan

No comments: